Registrace produktu

Zaregistrujte svůj produkt zde a zůstaňte v obraze

  • Provozní příručky a návody
  • Aktualizace firmwaru nebo softwaru
  • Tipy, triky a další užitečné informace
  • Budoucí promo akce

Afinia štítek 1-letá omezená záruka

Afinia Label 1-Year Limited Warranty (Registration Required) Níže je uvedena jednoletá omezená záruka, která je součástí tohoto produktu Afinia. Afinia se pyšní vynikající produktovou řadou a technickou podporou. Pokud z nějakého důvodu váš produkt selže, Afinia, divize společnosti Microboards Technology, LLC, si stojí za svými zárukami a rychle a včas vám zajistí nejlepší možné služby. Afinia zaručuje původnímu kupujícímu, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování. Afinia bude po dobu jednoho roku, po registraci záruky a podle svého uvážení, bezplatně opravovat nebo vyměňovat díly a práci od data, kdy jste produkt zakoupili od autorizovaného prodejce Afinia. Na spotřební materiál (tj. tiskové hlavy, inkoustové kazety, toner, válce, pásy, moduly pro údržbu) se po instalaci vztahuje záruka DOA (Dead On Arrival).

  • Registrace záruky musí být dokončena do 30 dnů od obdržení produktu, aby bylo možné bezplatně prodloužit standardní 90denní omezenou záruku na jeden (1) rok od data nákupu.
  • Afinia, divize společnosti Microboards Technology, LLC, si vyhrazuje právo určit platnost všech záručních nároků.
  • Záruka je neplatná, pokud bylo sériové číslo produktu změněno nebo odstraněno.
  • Záruka je neplatná, pokud byl produkt nesprávně použit nebo poškozen nebo pokud existuje důkaz, že produkt byl změněn, upraven nebo servisován neoprávněnými servisními pracovníky.

Výše uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovně předpokládané, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Afinia, divize společnosti Microboards Technology, LLC, nebude odpovědná za žádné jiné škody nebo ztráty, včetně náhodných nebo následných škod a ztráty zisku nebo příjmů z jakékoli příčiny, včetně porušení záruky nebo nedbalosti. Tato omezená záruka zaniká, pokud výrobek není řádně udržován nebo nefunguje v důsledku nesprávného použití. Zneužití zahrnuje mimo jiné nesprávnou instalaci, zanedbání, zneužití pracovního cyklu, nesprávnou přepravu, škody způsobené katastrofami, jako jsou povodně nebo požáry, nesprávný elektrický proud a interakci s produkty jiných výrobců. Poškození způsobené nečistotami, kontaminací nebo neoprávněným servisem kýmkoli jiným než autorizovaným servisním střediskem Microboards může mít za následek zrušení záruky. Pracovní cyklus se u jednotlivých modelů produktů liší. Pro konkrétní omezení cla volejte technickou podporu Afinia na čísle (952) 279-2643. Tento produkt byl před odesláním důkladně testován a zkontrolován v továrně. Přesto výrobek důkladně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo ztrátě dílů, ke kterým mohlo dojít během přepravy. Pokud je třeba uplatnit nárok na náhradu škody, neprodleně o tom informuj doručujícího dopravce. Afinia si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat svůj produkt bez povinnosti vyměnit jakékoli zařízení dodané před jakoukoli takovou změnou.


Pro více informací nebo technickou pomoc kontaktujte technickou podporu Afinia: [email protected] 952.279.2643